Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 thứ Tư ngày 22/6/2022

Thứ tư - 01/06/2022 07:19
QNW thông báo thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên - Tài liệu họp

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN


THỦ TỤC KHAI MẠC ĐẠI HỘI

 • Đón tiếp đại biểu, cổ đông.
 • Đăng ký cổ đông và phát tài liệu.
 • Khai mạc, tuyên bố lý do và giới thiệu thành phần tham dự.
 • Công bố kết quả kiểm tra tư cách cổ đông.
  • Trình Đại hội thông qua “Dự thảo Quy chế làm việc tại Đại hội”.
  • Trình Đại hội thông qua danh sách Đoàn Chủ Tịch
  • Trình Đại hội thông qua danh sách Ban TK, Ban Bầu cử và Kiểm phiếu.
  • Trình Đại hội thông qua “Chương trình Đại hội”.
PHẦN 1: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
 1. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2020
 2. Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2020
 3. Báo cáo của BKS năm 2020
 4. Tờ trình thông qua BCTC đã kiểm toán năm 2020
 5. Tờ trình Phê duyệt phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 và KH năm 2021
 6. Tờ trình chi thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát và Thư ký năm 2020 và kế hoạch thù lao năm 2021.
 7. Tờ trình Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021.
PHẦN 2: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
 1. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2021 và KH hoạt động năm 2022
 2. Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2021 và KH SXKD năm 2022
 3. Báo cáo của BKS kết quả hoạt động năm 2021 và KH hoạt động năm 2022
 4. Tờ trình thông qua BCTC đã kiểm toán năm 2021.
 5. Tờ trình Phê duyệt phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 và KH năm 2022
 6. Tờ trình Chi trả thù lao HĐQT và BKS năm 2021 và Kế hoạch chi trả thù lao, trích lập quỹ thưởng cho HĐQT- BKS và ban Điều hành Công ty năm 2022.
 7. Tờ trình Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022.
I. Tờ trình thay đổi, bổ sung Điều lệ, Qui chế, … cho phù hợp Luật Doanh nghiệp 2020
 1. Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty cổ phần
 2. Tờ trình ban hành Qui chế nội bộ về Quản trị công ty
 3. Tờ trình ban hành Qui chế hoạt động của Hội đồng quản trị
 4. Tờ trình ban hành Qui chế hoạt động của Ban Kiểm soát
II. Bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2020÷2025
 1. Tờ trình Miễn nhiệm thành viên HĐQT và BKS
 2. Quy định đề cử và ứng cử bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS,
+ Quy chế Bầu bổ sung bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS.
+ Danh sách ứng viên HĐQT, BKS đủ tiêu chuẩn
+ Tiến hành Bầu cử bổ sung thành viên HĐQT,BKS
       
       3.
Công bố Kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS..
 

C. Thông qua các Biên bản – Nghị quyết Đại hội

D. Kết thúc đại hội (Kính mời các Đại biểu tham dự Đại hội - BTC tiệc liên hoan)


=
===================================


TH
ÔNG BÁO
Về để cử, ứng bầu bổ sung vào HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2020÷2025 
tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi

 

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty CP Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi,

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 (ĐHĐCĐ), Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi có trình Quý cổ đông Tờ trình miễn nhiệm một số thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát.

Lý do Hội đồng quản trị đã nhận được Đơn từ nhiệm của các thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát.

Căn cứ Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp, Hội đồng quản trị trân trọng thông báo đến Quý cổ đông về việc đề cử, ứng cử nhân sự để bầu bổ sung vào Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020÷2025 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 gồm:

1. Số lượng thành viên HĐQT và thành viên BKS bổ sung vào Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát Công ty cổ phần Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi nhiệm kỳ 2020-2025:
+ Số lượng thành viên HĐQT được bầu cử là: 01 (một) thành viên;
+ Số lượng thành viên BKS được bầu cử là: 02 (hai) thành viên.

2. Tiêu chuẩn và điều kiện thành viên HĐQT và thành viên BKS nhiệm kỳ 2020-2025:
Đảm bảo các tiêu chuẩn, điều kiện đối với thành viên HĐQT, thành viên BKS theo quy định tại Luật Doanh nghiệp số số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và Điều lệ Công ty cổ phần Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi.


=> HỒ SƠ: Thông báo, Qui định, Qui chế đề cử, ứng cử quí CĐ có thể xem và tải tài liệu tại đây: 

========================================


THÔNG BÁO VỀ VIỆC TIẾP NHẬN HỒ SƠ:

N
gày 11 tháng 6 năm 2022, HĐQT đã nhận được Hồ sơ của các ứng viên tham gia vào HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2020÷2025:

- HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ: 01 hồ sơ
- BAN KIỂM SOÁT: 02 hồ sơ


Tác giả bài viết: Thanh Tùng

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Từ khóa: n/a
 

Hình ảnh hoạt động

Hình ảnh hoạt động
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
 

Hỗ trợ trực tuyến

Hỗ trợ trực tuyến
Tư vấn khách hàng

Name: Trực báo chỉ số nước, báo sự cố xì bể đường ống cấp nước - Khu vực thành phố Quảng Ngãi (từ KCN VSIP đến thị trấn Sông Vệ)
Phone: 0914.15.35.36- 0255.3822187
Name:capnuocqng@gmail.com

Name: Chi nhánh Cấp nước Mộ Đức - thị trấn Mộ Đức
Phone: 0914.15.35.37 - 0255.3761587
Name:capnuocqng@gmail.com

Name: Chi nhánh Cấp nước Đức Phổ - thị xã Đức Phổ
Phone: 0914.15.35.38 -0255.3976746
Name:capnuocqng@gmail.com

Name: Chi nhánh cấp nước Châu Ổ - Bình Sơn
Phone: 0914.15.35.39 -0255.3850150
Name:capnuocqng@gmail.com

Name: TRUY VẤN HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ
Phone: https://capnuocqni.vnpt-invoice.com.vn/
Name:hddt.capnuocqni@gmail.com
Kỹ thuật

Name: Phòng Kế hoạch kỹ thuật - đầu tư
Phone: 0255.3721085
Name:capnuocqng@gmail.com
Phòng Quản lý kinh doanh

Name: Hotline
Phone: 0914.15.35.36
Name:capnuocqng@gmail.com

Thống kê truy cập

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 26


Hôm nayHôm nay : 377

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 22402

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 1000361