Báo Cáo tài chính bán niên soát xét năm 2019

Công bố Báo cáo Tài chính bán niên soát xét năm 2019
Ban Giám đốc Công ty CP Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi công bố Báo cáo tài chính bán niên soát xét năm 2019
  BCTC bán niên soát xét năm - 2019Báo cáo tài chính Quí III -2018

    

    

     

Tác giả bài viết: Thanh Tùng