Lên phía trên
Về bầu cử hội đồng nhân dân
Câu hỏi:
Hoạt động của Ban bầu cử, Tổ bầu cử trong trường hợp đơn vị bầu cử chỉ có một khu vực bỏ phiếu được quy định như thế nào?
Trả lời:
Theo quy định của Nghị định 19/2004/NĐ - CP, Ban bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân xã kiêm nhiệm vụ của Tổ bầu cử trong trường hợp đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã chỉ có một khu vực bỏ phiếu. 
    Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của Luật Bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân, nếu thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn của Ban bầu cử hoặc Tổ bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã thì đóng dấu Tổ bầu cử; 
    Trường hợp thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn trong bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp huyện, cấp tỉnh thì đóng dấu của Tổ bầu cử.
Lên phía trên
Tổ chức phụ trách bầu cử
Câu hỏi:
Tổ chức phụ trách bầu cử gồm những tổ chức nào, được thành lập nhằm mục đích gì?
Trả lời:
Theo quy định của Luật Bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân, các tổ chức phụ trách bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân gồm có Hội đồng bầu cử, Ban bầu cử và Tổ bầu cử. 
    - Hội đồng bầu cử được thành lập ở tất cả các đơn vị hành chính các cấp để chỉ đạo cuộc bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân trong phạm vi địa phương; 
    - Ban Bầu cử được thành lập ở tất cả các đơn vị bầu cử ở tỉnh, cấp huyện, và cấp xã để kiểm tra, đôn đốc công tác bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân trong phạm vi đơn vị bầu cử; 
    - Tổ bầu cử được thành lập ở khu vực bỏ phiếu để tổ chức việc bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp trong phạm vi khu vực bỏ phiếu.
Lên phía trên
Vai trò của UB MTTQVN
Câu hỏi:
Vai trò của Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã trong bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân?
Trả lời:

 Theo quy định của Luật Bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã có những nhiệm vụ, quyền hạn sau đây: 
    1. Tham gia giám sát việc bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân;

    2. Phối hợp với Thường trực Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân cùng cấp trong việc thành lập Hội đồng bầu cử, Ban bầu cử, Tổ bầu cử;

    3. Chủ trì tổ chức Hội nghị hiệp thương lựa chọn, giới thiệu những người ra ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân; lập danh sách sơ bộ và danh sách chính thức những người ứng cử;

    4. Phối hợp với Thường trực Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân cùng cấp triệu tập và chủ trì Hội nghị cử tri ở xã, phường, thị trấn để lấy ý kiến nhận xét về những người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân;

    5. Tổ chức để người có tên trong danh sách những người ứng cử gặp gỡ, tiếp xúc với cử tri để tiến hành vận động bầu cử thông qua việc báo cáo với cử tri dự kiến việc thực hiện trách nhiệm của người đại biểu nếu trúng cử. 

Lên phía trên
Ứng cử
Câu hỏi:
Người ứng cử có thể được bầu làm đại biểu Hội đồng nhân dân ở mấy cấp?
Trả lời:

Theo quy định tại Điều 4 của Luật Bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân, Công dân có đủ điều kiện và tiêu chuẩn quy định tại Điều 2 và Điều 3 của Luật Bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân chỉ được bầu làm đại biểu Hội đồng nhân dân không quá hai cấp; nếu đang là đại biểu Quốc hội thì chỉ được bầu làm đại biểu Hội đồng nhân dân ở một cấp.

 

 

Hình ảnh hoạt động

Hình ảnh hoạt động
 

Hỗ trợ trực tuyến

Hỗ trợ trực tuyến
Tư vấn khách hàng

Name: Trực báo chỉ số nước, báo sự cố xì bể đường ống cấp nước - Khu vực thành phố Quảng Ngãi (từ KCN VSIP đến thị trấn Sông Vệ)
Phone: 0914.15.35.36- 0255.3822187
Name:capnuocqng@gmail.com

Name: Nhà máy nước Mộ Đức
Phone: 0914.15.35.37 - 0255.3761587
Name:capnuocqng@gmail.com

Name: Nhà máy nước Đức Phổ
Phone: 0914.15.35.38 -0255.3976746
Name:capnuocqng@gmail.com

Name: Nhà máy nước Châu Ổ - Bình Sơn
Phone: 0914.15.35.39 -0255.3850150
Name:capnuocqng@gmail.com
Kỹ thuật

Name: Phòng Kế hoạch kỹ thuật - đầu tư
Phone: 0255.3721085
Name:capnuocqng@gmail.com
Phòng Quản lý kinh doanh

Name: Hotline
Phone: 0914.15.35.36
Name:capnuocqng@gmail.com

Thống kê truy cập

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 7


Hôm nayHôm nay : 213

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 5123

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 278964