Tra cứu tiền nước - Chỉ số nước

Sang tên hợp đồng, bổ sung thông tin trên HĐ

HƯỚNG DẪN SANG TÊN HỢP ĐỒNG, BỔ SUNG THÔNG TIN TRÊN HOÁ ĐƠN

Đối với khách hàng nhận chuyển nhượng, cho, tặng bất động sản, nếu có gắn đồng hồ đo nước thì phải thực hiện thay đổi lại hợp đồng dịch vụ cấp nước.

Hồ sơ để thực hiện thay đổi Hợp đồng dịch vụ cấp nước gồm:

1/ ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG LÀ HỘ GIA ĐÌNH

- Hợp đồng Cung cấp và Tiêu thụ nước sạch

- Hộ khẩu thường trú (photocopy có bản gốc đối chiếu)

- Hợp đồng mua, bán, thuê nhà hoặc giấy Chứng nhận Quyền sở hữu nhà (hoặc đất) (photocopy bản gốc đối chiếu)

- Hoá đơn tiền nước tháng gần nhất (photocopy)

2/ ĐỐI VỚI CÁC DOANH NGHIỆP, CƠ QUAN, TỔ CHỨC.

- Hợp đồng Cung cấp và Tiêu thụ nước sạch

- Quyết định thành lập hoặc bố trí trụ sở (photocopy có bản gốc đối chiếu)

- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (photocopy có bản gốc đối chiếu)

- Hợp đồng mua, bán, thuê nhà (photocopy có bản gốc đối chiếu)

- Hoá đơn tiền nước tháng gần nhất (photocopy)

5/5 - (1 bình chọn)

Các bài viết khác

Liên hệ qua Zalo