Tra cứu tiền nước - Chỉ số nước

Hướng dẫn cung cấp chỉ số nước

HƯỚNG DẪN CUNG CẤP CHỈ SỐ NƯỚC

1. Ngày ghi chỉ số đồng hồ nước (ĐHN) hàng tháng tại địa chỉ khách hàng được in trên Hoá đơn tiền nước và giấy báo tiền nước theo lộ trình quy định, chu kỳ bình quân thường là 30 ngày/kỳ. Khách hàng tạo điều kiện để nhân viên ghi nước tiếp cận ĐHN. Đồng thời khách hàng có thể theo dõi, so sánh chỉ số đang có trên đồng hồ nước với số tiêu thụ kỳ mới nhất được ghi trên thiết bị ghi chỉ số nước (do nhân viên Công ty Cấp nước ghi) và tra cứu trên App NUOCSACH.

2. Trường hợp khách hàng đi vắng hoặc trở ngại cho việc ghi số nước thì nhân viên ghi nước sẽ gởi Giấy báo cho quý khách hàng hoặc xin Quý khách hàng thông báo chỉ số nước bằng những cách sau:

- Khách hàng có thể ghi chỉ số nước ra ngoài cửa.

- Báo cho Công ty chỉ số nước qua Zalo hoặc số điện thoại:

+ Phòng Kinh doanh: 0255.3822244

+ Chi nhánh Mộ Đức: 0914153537

+ Chi nhánh Đức Phổ: 0914153538

+ Chi nhánh Sơn: 0914153539

+ Zalo Cấp nước Quảng Ngãi QNW: 0914153536

- Chụp hình ảnh đồng hồ và chỉ số gửi vào Zalo kèm theo thông tin Mã khách hàng, tên khách hàng trên hoá đơn tiền nước, địa chỉ sử dụng nước và số điện thoại người báo chỉ số.

- Đem chỉ số nước đến cho chúng tôi (số 17 Pahn Chu Trinh, Phường Nguyễn Nghiêm, TP.Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi).

- Nhờ người nhà mở cửa để nhân viên đọc số ghi chỉ số nước.

3. Một vài cách đọc chỉ số ĐHN phổ biến hiện nay:

- Nếu ĐHN có số màu đỏ phần thể hiện đơn vị tính là Lít, khách hàng đọc tất cả dãy số màu đen từ trái sang phải phần thể hiện đơn vị tính là m3 (không đọc số màu đỏ).

- Nếu ĐHN không có phần thể hiện đơn vị tính là Lít (không có số màu đỏ), khách hàng đọc tất cả dãy số màu đen từ trái sang phải phần thể hiện đơn vị tính là m3.

4. Trường hợp trong kỳ nhân viên ghi nước không tiếp cận được ĐHN, cũng như không có thông tin phản hồi từ quý khách hàng, chúng tôi sẽ tạm tính lượng nước tiêu thụ bằng phương pháp nội suy (tính bình quân của 03 kỳ hóa đơn có mức tiêu thụ gần nhất). Hóa đơn tiền nước sẽ thể hiện chỉ số nước mới dùng để tính mức tiêu thụ bình quân.

5. Việc tính bình quân do không ghi được số nước không được kéo dài quá 02 kỳ hoá đơn liên tiếp. Khách hàng phải tạo điều kiện để nhân viên ghi được số nước tiêu thụ hàng tháng. Khách hàng phải chịu trách nhiệm với chỉ số nước đã báo.

6. Nếu khách hàng không có nhu cầu sử dụng nước trong một thời gian nhất định, phải thông báo cho chúng tôi được rõ để cùng thống nhất việc tính lượng nước tiêu thụ hàng kỳ hoặc tạm ngưng sử dụng nước theo quy định Công ty.

7. Trong trường hợp hơn 02 kỳ hóa đơn liên tiếp khách hàng không tạo điều kiện để chúng tôi trực tiếp đọc chỉ số nước thì chúng tôi sẽ gởi Thông báo về việc thực hiện hợp đồng cung cấp và sử dụng nước về địa chỉ có ghi trên hóa đơn tiền nước để báo. Quá thời hạn trên nếu như khách hàng không tạo điều kiện để chúng tôi đọc chỉ số nước thì khách hàng đã vi phạm hợp đồng và buộc lòng chúng tôi sẽ tạm ngưng cung cấp nước.

4/5 - (60 bình chọn)

Các bài viết khác

Liên hệ qua Zalo