Tra cứu tiền nước - Chỉ số nước

Thay, lắp, di dời, kiểm định, mở nước, tạm ngừng

HƯỚNG DẪN

“ Thay, lắp, dịch dời, kiểm định đồng hồ, mở nước, tạm ngưng cấp nước”

1/ Trường hợp nâng - hạ, dời, đổi cỡ đồng hồ nước:

- Khách hàng đính kèm hóa đơn tiền nước kỳ mới nhất. Nếu khách hàng đổi cỡ đồng hồ nước thì đính kèm thêm bản mô tả nhu cầu sử dụng nước.

- Sau khi hoàn chỉnh thiết kế, lập dự toán, Phòng QLML-PTKH sẽ mời khách hàng đóng tiền, ký bổ sung hồ sơ. Công ty sẽ thi công gắn mới, nâng, dời, đổi cỡ theo yêu cầu của khách hàng.

2/ Trường hợp kiểm định đồng hồ nước.

Khi Quý khách hàng nghi ngờ về lượng nước sử dụng và lượng nước báo trên đồng hồ không đúng Quý khách yêu cầu kiểm định đồng hồ nước để kiểm tra độ chính xác của đồng hồ.

Quý khách hàng điền thông tin vào mẫu, Phòng QLML-PTKH sẽ đến tháo đồng hồ Quý khách hàng đang sử dụng và lắp tạm đồng hồ khác để khách hàng sử dụng.

Khi tháo, lắp nhân viên sẽ lập biên bản tháo, lắp và chốt chỉ số trên đồng hồ đến thời điểm tháo, lắp. Quý khách hàng vui lòng kiểm tra chỉ số đồng hồ lúc tháo, lắp và chỉ số trên đồng hồ lắp tạm lúc lắp, tháo để chốt mét khối tiêu thụ khi có kết quả kiểm định đồng hồ.

3/ Trường hợp mở nước, tạm ngừng cấp nước.

a/Tạm ngưng cung cấp nước

Trong quá trình sử dụng nước, nếu vì lý do nào đó mà khách hàng muốn tạm ngưng sử dụng nước một thời gian ngắn thì liên hệ Đơn vị cấp nước để được hướng dẫn, tiếp nhận và giải quyết. Thủ tục bao gồm:

o Giấy đề nghị (theo mẫu).

o Hoá đơn tiền nước.

o Công ty chỉ giải quyết tạm ngưng trong vòng 06 tháng. Nếu quá 06 tháng mà khách hàng vẫn chưa có nhu cầu sử dụng lại phải liên hệ Công ty để thông báo. Nếu khách hàng không thông báo và cũng không đề nghị mở nước lại để sử dụng, Đơn vị cấp nước sẽ thực hiện việc ngừng dịch vụ cấp nước. Khi có nhu cầu sử dụng nước trở lại, khách hàng chịu toàn bộ chi phí cho việc mở nước.

b/ Mở nước

o Trường hợp khách hàng đề nghị tạm ngưng sử dụng nước, nay có nhu cầu sử dụng nước trở lại, khách hàng liên hệ Đơn vị cấp nước làm thủ tục mở nước, khách hàng thanh toán chi phí đóng mở nước theo quy định.

o Trường hợp khách hàng đề nghị trả đồng hồ nước, hoặc đã bị cắt nước do nợ tiền nước, Đơn vị cấp nước đã cắt ống, gỡ thu hồi đồng hồ nước, nay có nhu cầu sử dụng nước trở lại, khách hàng liên hệ Đơn vị cấp nước để làm thụ tục mở nước, khách hàng thanh toán chi phí thiết kế lại ống ngánh theo quy định.

o Trường hợp khách hàng đề nghị trả đồng hồ nước, hoặc đã bị cắt nước do nợ tiền nước, Đơn vị cấp nước đã cắt ống, gỡ thu hồi đồng hồ nước, huỷ danh bộ, nay có nhu cầu sử dụng nước trở lại, khách hàng liên hệ Đơn vị cấp nước để làm thụ tục mở nước, khách hàng thanh toán toàn bộ chi phí tái lập danh bộ.

Thủ tục bao gồm:

o Giấy đề nghị mở nước (theo mẫu).

o Hoá đơn tiền nước.

- Đối với trường hợp đã huỷ danh bộ (hết hiệu lực hợp đồng), đính kèm thêm:

o Giấy xác nhận hết nợ tiền nước.

o Hợp đồng dịch vụ cấp nước (mẫu).

o Bản sao sổ hộ khẩu (có chứng thực hoặc photo mang theo bản chính để đối chiếu, photo đầy đủ nhân khẩu),

o Bản sao Hợp đồng chuyển nhượng nhà, đất hoặc Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, quyền sử dụng đất (có công chứng hoặc mang theo bản chính đối chiếu) đối với trường hợp nhà đã thay đổi chủ.

5/5 - (2 bình chọn)

Các bài viết khác

Liên hệ qua Zalo