Đại hội cổ đông

Nghị quyết

Nghị quyết

Đăng ngày: 23/12/2023

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG (Lấy ý kiến cổ đông bằng Văn bản) - Ngày 22 tháng 12 năm 2023

Xem tiếp
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023 (QNW)

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023 (QNW)

Đăng ngày: 27/06/2023

QNW tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023

Xem tiếp
THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN 2023

THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN 2023

Đăng ngày: 27/05/2023

Mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 - QNW (tài liệu Đại hội được đính kèm)

Xem tiếp
THÔNG BÁO

THÔNG BÁO

Đăng ngày: 14/04/2023

Lùi gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Xem tiếp
THÔNG BÁO

THÔNG BÁO

Đăng ngày: 20/03/2023

Về ngày đăng ký cuối cùng để tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Xem tiếp
THÔNG BÁO

THÔNG BÁO

Đăng ngày: 09/03/2023

Về ngày đăng ký cuối cùng để tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Xem tiếp
Kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023

Kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023

Đăng ngày: 21/02/2023

HĐQT đã ban hành Nghị Quyết số 06/NQ-HĐQT ngày 21/02/2023 về Kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023

Xem tiếp
Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 thứ Tư ngày 22/6/2022

Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 thứ Tư ngày 22/6/2022

Đăng ngày: 01/06/2022

QNW thông báo thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên - Tài liệu họp

Xem tiếp

Quan hệ cổ đông

Tra cứu tiền nước
Chỉ số nước
(Mã khách hàng bắt đầu bằng số KHÔNG hoặc chữ cái khác chữ O)
Liên hệ qua Zalo