Thông tin cổ đông

THÔNG BÁO

THÔNG BÁO

Đăng ngày: 13/12/2023

Tài liệu Đại hội đồng cổ đông (lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản) để thông qua việc điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2023

Xem tiếp
THÔNG BÁO

THÔNG BÁO

Đăng ngày: 27/05/2023

Tiếp nhận đơn Từ nhiệm của thành viên HĐQT và BKS

Xem tiếp
Tiếp nhận đơn từ nhiệm của Thành viên HĐQT Công ty

Tiếp nhận đơn từ nhiệm của Thành viên HĐQT Công ty

Đăng ngày: 30/05/2022

THÔNG BÁO Tiếp nhận đơn từ nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020÷2025

Xem tiếp

Quan hệ cổ đông

Tra cứu tiền nước
Chỉ số nước
(Mã khách hàng bắt đầu bằng số KHÔNG hoặc chữ cái khác chữ O)
Liên hệ qua Zalo