Báo cáo tài chính

Báo cáo tài chính bán thường niên năm 2023

Báo cáo tài chính bán thường niên năm 2023

Đăng ngày: 29/08/2023

Báo cáo tài chính giữa niên độ (Cho kỳ kế toán từ ngày 01/01/2023 đến ngày 30/06/2023)

Xem tiếp
Báo cáo tài chính quý I năm 2023

Báo cáo tài chính quý I năm 2023

Đăng ngày: 19/04/2023

Công ty Cổ phần Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi (QNW) xin CBTT hai BCTC Hợp nhất và BCTC Riêng

Xem tiếp
BÁO CÁO TÀI CHÍNH năm 2022

BÁO CÁO TÀI CHÍNH năm 2022

Đăng ngày: 29/03/2023

Công ty Cổ phần Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi (QNW) xin CBTT hai BCTC Hợp nhất và BCTC Riêng (Đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán TTP)

Xem tiếp
Báo cáo Tài chính - Quý 3 năm 2022

Báo cáo Tài chính - Quý 3 năm 2022

Đăng ngày: 20/10/2022

Báo cáo Tài chính - Quý 3 năm 2022 (Hợp Nhất + Công ty Mẹ)

Xem tiếp

Quan hệ cổ đông

Tra cứu tiền nước
Chỉ số nước
(Mã khách hàng bắt đầu bằng số KHÔNG hoặc chữ cái khác chữ O)
Liên hệ qua Zalo