Điều lệ công ty

Điều lệ Công ty CP Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi

Điều lệ Công ty CP Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi

Đăng ngày: 26/07/2022

Điều lệ, Quy chế Nội Bộ, Quy chế Hoạt động của HĐQT, BKS theo luật Doanh nghiệp 2020

Xem tiếp
Họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2018

Họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2018

Đăng ngày: 28/05/2018

QNW CÔNG BỐ NỘI DUNG NGHỊ QUYẾT, BIÊN BẢN ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018 VÀ CÁC TÀI LIỆU CỦA ĐẠI HỘI !

Xem tiếp
Điều lệ Công ty CP Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi

Điều lệ Công ty CP Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi

Đăng ngày: 03/08/2016

Điều lệ này đã được Đại hội đồng cổ đông của Công ty nhất trí thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông ngày 19 tháng 5 năm 2015

Xem tiếp

Quan hệ cổ đông

Tra cứu tiền nước
Chỉ số nước
(Mã khách hàng bắt đầu bằng số KHÔNG hoặc chữ cái khác chữ O)
Liên hệ qua Zalo