Cổ đông của công ty

QNW: Chi trả cổ tức năm 2020 và 2021 bằng tiền

QNW: Chi trả cổ tức năm 2020 và 2021 bằng tiền

Đăng ngày: 29/08/2022

Công ty cổ phần Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi thông báo đến Quý cổ đông về việc nhận cổ tức năm 2020 và năm 2021 bằng tiền như sau:

Xem tiếp
Gia hạn tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Gia hạn tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Đăng ngày: 26/04/2022

Công ty CP Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi đã thực hiện CBTT số 007/CBTT-HĐQT ngày 26/4/2020

Xem tiếp

Tin tức

Tra cứu tiền nước
Chỉ số nước
(Mã khách hàng bắt đầu bằng số KHÔNG hoặc chữ cái khác chữ O)
Liên hệ qua Zalo