Báo cáo khác

Giải trình và Báo cáo biện pháp khắc phục CBTT đối với BCTN năm 2023 của QNW

Giải trình và Báo cáo biện pháp khắc phục CBTT đối với BCTN năm 2023 của QNW

Đăng ngày: 14/05/2024

Căn cứ công văn số 1084/SGDHN-QLNY ngày 03/5/2024 của Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội

Xem tiếp
Ký hợp đồng với công ty kiểm toán để tăng cường quản lý tài chính

Ký hợp đồng với công ty kiểm toán để tăng cường quản lý tài chính

Đăng ngày: 04/07/2023

Ký hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023 với Công ty TNHH Kiểm toán TTP

Xem tiếp
Tóm tắt thông tin Công ty Đại chúng

Tóm tắt thông tin Công ty Đại chúng

Đăng ngày: 03/08/2016

Ngày 9/6/2016, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận hồ sơ đăng ký công ty đại chúng của CTCP Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi (Công ty). Theo hồ sơ, thông tin về công ty như sau:

Xem tiếp

Quan hệ cổ đông

Tra cứu tiền nước
Chỉ số nước
(Mã khách hàng bắt đầu bằng số KHÔNG hoặc chữ cái khác chữ O)
Liên hệ qua Zalo