TUYỂN DỤNG

Thông báo tuyển dụng Kỹ sư cấp thoát nước và Lao động phổ thông

Thông báo tuyển dụng Kỹ sư cấp thoát nước và Lao động phổ thông

Đăng ngày: 21/06/2024

Vị trí tuyển dụng: Kỹ sư Cấp thoát nước - Số lượng: 02 người. Vị trí tuyển dụng: Lao động phổ thông - Số lượng: 05 người

Xem tiếp
Thông báo tuyển dụng nhân sự Kỹ sư cấp thoát nước

Thông báo tuyển dụng nhân sự Kỹ sư cấp thoát nước

Đăng ngày: 08/06/2023

- Vị trí tuyển dụng: Kỹ sư Cấp thoát nước - Số lượng: 02 người

Xem tiếp

Tin tức

Tra cứu tiền nước
Chỉ số nước
(Mã khách hàng bắt đầu bằng số KHÔNG hoặc chữ cái khác chữ O)
Liên hệ qua Zalo