Quan hệ cổ đông

Báo cáo tài chính bán thường niên năm 2023

Báo cáo tài chính bán thường niên năm 2023

Đăng ngày: 29/08/2023

Báo cáo tài chính giữa niên độ (Cho kỳ kế toán từ ngày 01/01/2023 đến ngày 30/06/2023)

Xem tiếp
Ký hợp đồng với công ty kiểm toán để tăng cường quản lý tài chính

Ký hợp đồng với công ty kiểm toán để tăng cường quản lý tài chính

Đăng ngày: 04/07/2023

Ký hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023 với Công ty TNHH Kiểm toán TTP

Xem tiếp
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023 (QNW)

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023 (QNW)

Đăng ngày: 27/06/2023

QNW tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023

Xem tiếp
THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN 2023

THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN 2023

Đăng ngày: 27/05/2023

Mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 - QNW (tài liệu Đại hội được đính kèm)

Xem tiếp

Quan hệ cổ đông

Tra cứu tiền nước
Chỉ số nước
(Mã khách hàng bắt đầu bằng số KHÔNG hoặc chữ cái khác chữ O)
Liên hệ qua Zalo