Quan hệ cổ đông

THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN 2023

THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN 2023

Đăng ngày: 27/05/2023

Mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 - QNW (tài liệu Đại hội được đính kèm)

Xem tiếp
THÔNG BÁO

THÔNG BÁO

Đăng ngày: 27/05/2023

Tiếp nhận đơn Từ nhiệm của thành viên HĐQT và BKS

Xem tiếp
BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2022

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2022

Đăng ngày: 20/04/2023

Báo cáo Thường niên năm 2022 của Công ty CP Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi

Xem tiếp
BÁO CÁO TÀI CHÍNH Quý 1 năm 2023

BÁO CÁO TÀI CHÍNH Quý 1 năm 2023

Đăng ngày: 19/04/2023

Công ty Cổ phần Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi (QNW) xin CBTT hai BCTC Hợp nhất và BCTC Riêng

Xem tiếp
THÔNG BÁO

THÔNG BÁO

Đăng ngày: 14/04/2023

Lùi gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Xem tiếp
BÁO CÁO TÀI CHÍNH năm 2022

BÁO CÁO TÀI CHÍNH năm 2022

Đăng ngày: 29/03/2023

Công ty Cổ phần Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi (QNW) xin CBTT hai BCTC Hợp nhất và BCTC Riêng (Đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán TTP)

Xem tiếp
THÔNG BÁO

THÔNG BÁO

Đăng ngày: 20/03/2023

Về ngày đăng ký cuối cùng để tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Xem tiếp
THÔNG BÁO

THÔNG BÁO

Đăng ngày: 09/03/2023

Về ngày đăng ký cuối cùng để tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Xem tiếp
Kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023

Kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023

Đăng ngày: 21/02/2023

HĐQT đã ban hành Nghị Quyết số 06/NQ-HĐQT ngày 21/02/2023 về Kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023

Xem tiếp

Quan hệ cổ đông

Tra cứu tiền nước
Chỉ số nước
(Mã khách hàng bắt đầu bằng số KHÔNG hoặc chữ cái khác chữ O)
Liên hệ qua Zalo