Quan hệ cổ đông

Báo cáo Tài chính - Quý 3 năm 2022

Báo cáo Tài chính - Quý 3 năm 2022

Đăng ngày: 20/10/2022

Báo cáo Tài chính - Quý 3 năm 2022 (Hợp Nhất + Công ty Mẹ)

Xem tiếp
Điều lệ Công ty CP Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi

Điều lệ Công ty CP Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi

Đăng ngày: 26/07/2022

Điều lệ, Quy chế Nội Bộ, Quy chế Hoạt động của HĐQT, BKS theo luật Doanh nghiệp 2020

Xem tiếp
Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 thứ Tư ngày 22/6/2022

Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 thứ Tư ngày 22/6/2022

Đăng ngày: 01/06/2022

QNW thông báo thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên - Tài liệu họp

Xem tiếp
Tiếp nhận đơn từ nhiệm của Thành viên HĐQT Công ty

Tiếp nhận đơn từ nhiệm của Thành viên HĐQT Công ty

Đăng ngày: 30/05/2022

THÔNG BÁO Tiếp nhận đơn từ nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020÷2025

Xem tiếp

Quan hệ cổ đông

Tra cứu tiền nước
Chỉ số nước
(Mã khách hàng bắt đầu bằng số KHÔNG hoặc chữ cái khác chữ O)
Liên hệ qua Zalo