Tra cứu tiền nước - Chỉ số nước

Báo cáo sự cố, phản ảnh

SỐ ĐIỆN THOẠI BÁO CÁO SỰ CỐ, PHẢN ẢNH:
Tổng đài:
TP.Quảng Ngãi & vùng ven:
Chi nhánh Mộ Đức:
Chi nhánh Đức Phổ:
Chi nhánh Bình Sơn:

THÔNG TIN KHÁCH HÀNG BÁO SỰ CỐ, PHẢN ẢNH

Lưu ý: các thông tin có dấu * là thông tin bắt buộc

Liên hệ qua Zalo