Tra cứu tiền nước - Chỉ số nước
(Mã khách hàng bắt đầu bằng số KHÔNG hoặc chữ cái khác chữ O)

Thông báo bổ sung đường Link để truy cập lấy Hóa đơn điện tử tiền nước

Từ tháng 5/2022, hóa đơn điện tử tiền nước áp dụng theo Thông tư 78/2021/TT-BCT ngày 17/9/2021 của Bộ Tài chính;
Công ty Cổ phần Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi xin thông báo đến Quý khách hàng dùng nước về việc bổ sung đường Link để truy cập lấy HĐĐT như sau:

5/5 - (1 bình chọn)

Các bài viết khác

Tin tức

Tra cứu tiền nước
Chỉ số nước
(Mã khách hàng bắt đầu bằng số KHÔNG hoặc chữ cái khác chữ O)
Liên hệ qua Zalo