Tra cứu tiền nước - Chỉ số nước
(Mã khách hàng bắt đầu bằng số KHÔNG hoặc chữ cái khác chữ O)

Công bố thông tin về Người đại diện theo uỷ quyền tại QNW

TIN VỀ NGƯỜI ĐẠI DIỆN QUẢN LÝ PHẦN VỐN
 

1. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI

Ngày 12/08/2019, Công ty cổ phần Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi (QNW) nhận được Quyết định số 1079/QĐ-UBND ngày 02/8/2019 của UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc cử Người đại diện theo uỷ quyền đối với phần vốn Nhà nước đầu tư tại Công ty cổ phần Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi.

 

  • Theo đó: UBND tỉnh Quảng Ngãi cử Ông Đỗ Hữu Luận, trưởng phòng Tài chính doanh nghiệp, Sở Tài chính là người đại diện theo uỷ quyền đối với phần vón Nhà nước đầu tư vào Công ty cổ phần Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi thay cho bà Phạm Thị Lan Anh, nguyên Phó Trưởng phòng Tài chính doanh nghiệp, sở Tài chính.
  • Thời hạn uỷ quyền: Tiếp theo nhiệm kỳ Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi, nhiệm kỳ 2020÷2025.
     

2. CÔNG TY CỔ PHẦN HOÀNG THỊNH ĐẠT (Cập nhật tháng 04/2021)


Ngày 22/04/2021, Công ty cổ phần Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi (QNW) nhận được Quyết định số 2204-21/QĐ-HĐTĐ ngày 22/4/2021 của Công cổ phần Hoàng Thịnh Đạt về việc cử Người đại diện theo uỷ quyền để quản lý phần vốn góp của Công ty Hoàng Thịnh Đạt tại tại Công ty cổ phần Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi.

Theo đó: Công ty cổ phần Hoàng Thịnh Đạt cử:

1. Bà Ngô thị Phương Thảo - Người đại diện theo uỷ quyền để quản lý phần vốn góp của Công ty Hoàng Thịnh Đạt tại tại Công ty cổ phần Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi.

 

  • Tổng giá trị vốn đại diện tại Công ty cổ phần Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi: 20.000.000.000 (20 tỷ đồng), chiếm 10% vốn điều lệ của Công ty
  • Thời hạn uỷ quyền: 05 (năm) năm của nhiệm kỳ 2020÷2025.


2. Ông Hoàng Văn Thắng - Người đại diện theo uỷ quyền để quản lý phần vốn góp của Công ty Hoàng Thịnh Đạt tại tại Công ty cổ phần Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi.

 

  • Tổng giá trị vốn đại diện tại Công ty cổ phần Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi: 20.000.000.000 (20 tỷ đồng), chiếm 10% vốn điều lệ của Công ty
  • Thời hạn uỷ quyền: 05 (năm) năm của nhiệm kỳ 2020÷2025.

5/5 - (1 bình chọn)

Các bài viết khác

Quan hệ cổ đông

Tra cứu tiền nước
Chỉ số nước
(Mã khách hàng bắt đầu bằng số KHÔNG hoặc chữ cái khác chữ O)
Liên hệ qua Zalo