Tra cứu tiền nước - Chỉ số nước
(Mã khách hàng bắt đầu bằng số KHÔNG hoặc chữ cái khác chữ O)

Nghị quyết về Kế hoạch thực hiện chi trả và thanh toán cổ tức năm 2020 và năm 2021 bằng tiền của Công ty

Về việc đính chính thông tin (1 cổ phiếu được nhận) của Nghị quyết về kế hoạch thực hiện chi trả và thanh toán cổ tức năm 2020 và năm 2021 bằng tiền của Công ty.

Chi tiết như sau:

- Ngày 14/7/20202 Công ty cổ phần Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi đã thực hiện CBTT Nghị quyết số 21/NQ-HĐQT ngày 14/7/2022 của HĐQT về kế hoạch thực hiện chi trả và thanh toán cổ tức năm 2020 và năm 2021 bằng tiền của Công ty CP Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi.

- Do sai sót trong việc soạn thảo văn bản, nội dung: “- Tỷ lệ cổ tức: 1 cổ phần nhận được” bị nhầm số.

- Công ty xin đính chính như sau:

  • Nội dung trước đính chính:  - Tỷ lệ cổ tức: 2,18% mệnh giá (1 cổ phiếu được nhận 124 đồng)
  • Nội dung đính chính:            - Tỷ lệ cổ tức: 2,18% mệnh giá (1 cổ phiếu được nhận 218 đồng)
5/5 - (1 bình chọn)

Các bài viết khác

Quan hệ cổ đông

Tra cứu tiền nước
Chỉ số nước
(Mã khách hàng bắt đầu bằng số KHÔNG hoặc chữ cái khác chữ O)
Liên hệ qua Zalo