Tra cứu tiền nước - Chỉ số nước
(Mã khách hàng bắt đầu bằng số KHÔNG hoặc chữ cái khác chữ O)

THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN 2023

MỜI THAM DỰ

ĐẠI HỘI ĐỔNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi

Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi trân trọng kính mời Quý cổ đông đến dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

  • Thời gianTừ 7h30’, thứ Hai ngày 26/6/2023.
  • Địa điểmHội trường Công ty cổ phần Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi, Số 17 Phan Chu Trinh - thành phố Quảng Ngãi.
  • Quý cổ đông vui lòng tham khảo nội dung, chương trình, tài liệu Đại hội từ ngày 30/5/2023 tại website http://capnuocqni.com.vn mục Cổ đông à Đại hội đồng cổ đông.
  • Trường hợp cổ đông không thể tham dự họp có thể ủy quyền cho người khác tham dự.
  • Để công tác tổ chức Đại hội đồng cổ đông được thuận lợi, đề nghị Quý cổ đông xác nhận việc tham dự hoặc ủy quyền tham dự Đại hội (theo mẫu đính kèm hoặc theo quy định của pháp luật về dân sự) về Công ty trước 17g00 ngày 22/6/2023 theo địa chỉ:

CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC VÀ XÂY DỰNG QUẢNG NGÃI

• Số 17 Phan Chu Trinh - thành phố Quảng Ngãi

• Điện thoại: (84) 2553 822 693 FAX: (84) 2553 822 692

Hoặc liên hệ ông Nguyễn Thanh Tùng - Người PT quản trị Cty để được hướng dẫn.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch

Hoàng Văn Dương

 

4.7/5 - (3 bình chọn)

Các bài viết khác

Quan hệ cổ đông

Tra cứu tiền nước
Chỉ số nước
(Mã khách hàng bắt đầu bằng số KHÔNG hoặc chữ cái khác chữ O)
Liên hệ qua Zalo