Tra cứu tiền nước - Chỉ số nước
(Mã khách hàng bắt đầu bằng số KHÔNG hoặc chữ cái khác chữ O)

Thông báo nâng cấp Website của Công ty(QNW)

Để tạo thuận lợi cho khách hàng trong việc sử dụng dịch vụ cấp nước; đăng ký mới để lắp đặt đồng hồ đo nước; v.v… . Với phương châm lấy khách hàng là trọng tâm để phục vụ, Công ty CP Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi ngày càng đổi mới và hoàn thiện. 
Thời gian vận hành trang Web từ ngày 01
/9/2022, bắt đầu áp dụng thực hiện các chức năng mới tại địa chỉ Website: http://capnuocqni.com.vn/

 

5/5 - (1 bình chọn)

Các bài viết liên quan khác

Tra cứu tiền nước
Chỉ số nước
(Mã khách hàng bắt đầu bằng số KHÔNG hoặc chữ cái khác chữ O)
Liên hệ qua Zalo