Tra cứu tiền nước - Chỉ số nước
(Mã khách hàng bắt đầu bằng số KHÔNG hoặc chữ cái khác chữ O)

Triệu tập họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2017

Hồ sơ gồm:
♦  Biên Bản Họp HĐQT
♦  Nghị Quyết của Hội đồng quản trị
♦  Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để tham dự ĐH
♦  Công bố thông tin


Tải Thông báo tại đây
5/5 - (1 bình chọn)

Các bài viết liên quan khác

Tra cứu tiền nước
Chỉ số nước
(Mã khách hàng bắt đầu bằng số KHÔNG hoặc chữ cái khác chữ O)
Liên hệ qua Zalo