Tra cứu tiền nước - Chỉ số nước
(Mã khách hàng bắt đầu bằng số KHÔNG hoặc chữ cái khác chữ O)

Đại hội đại biểu Công đoàn cơ sở Khoá XIII, nhiệm kỳ 2023-2028

       Ngày 04/01/2023, Công đoàn cơ sở Công ty CP Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi đã tổ chức Đại hội đại biểu khóa XIII, nhiệm kỳ 2023-2028. Dự Đại hội có các đại biểu:
       Đồng chí: Trần Thanh Tuấn – Chủ tịch Liên đoàn lao động Thành phố
       Đồng chí: Nguyễn Đăng Đơ – Giám đốc, Bí thư chi bộ
       Đồng chí: Phạm Xuân Trung – Giám đốc Cty TNHH MTV Xây lắp Hạ tầng
       Và 47 đoàn viên công đoàn cơ sở Công ty CP Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi.

 

Đoàn chủ tịch điều hành đại hội

      Nhiệm kỳ 2017-2022, Công đoàn cơ sở Công ty CP Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi đã thực hiện tốt chức năng đại diện chăm lo bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho người lao động.

(Đ/c Võ Xuân Vũ - Chủ tịch Công đoàn trình bày báo cáo nhiệm kỳ 2017-2022)

       - Tổng số CNVC-LĐ có đến 30/6/2017 là: 163 người (trong đó hợp đồng công việc bảo vệ: 14 người).
       - Số lượng đoàn viên đến 31/12/2022:  105 người, trong đó:  27 nữ.
       -Số lượng người lao động đến 31/12/2022:  114 người, trong đó 27 nữ.
       -Tổ Công đoàn: 09 tổ.

Trong nhiệm kỳ qua, Ban Chấp hành tham gia phối hợp cùng Ban Điều hành xây dựng quy chế phối hợp giữa chính quyền và công đoàn, quy chế dân chủ cơ sở và thỏa ước lao động tập thể, tham gia xây dựng đơn giá tiền lương, xây dựng thang bảng lương, bình xét phân loại A, B, C và tham gia tổ chức thi nâng bậc lương hàng năm cho người lao động đã đến kỳ hạn nâng lương trung bình từ 25 đến 35 người/năm (từ năm 2021 Công ty xây dựng lại thang, bảng lương và cách trả lương mới).

Thường  xuyên theo dõi kiểm tra, giám sát việc thực hiện pháp luật, chính sách liên quan trực tiếp đến người lao động
Vận động 100 % đoàn viên tham gia đóng góp các quỹ theo chủ trương của LĐLĐ Thành phố như: Quỹ Mái ấm công đoàn,Quỹ phụng dưỡng Mẹ Việt Nam anh hùng, Quỹ Tương trợ, với tổng số tiền 45,5 triệu đồng.

Với tinh thần tương thân, tương ái, doanh nghiệp cùng Ban Chấp hành, CNVLĐ luôn hưởng ứng và tích cực tham gia các hoạt động xã hội, từ thiện theo chủ trương của tỉnh, thành phố. Trong nhiệm kỳ 2017 – 2022 đóng góp ủng hộ các quỹ: Quỹ bảo trợ trẻ em, Quỹ đền ơn đáp nghĩa, Quỹ vì người nghèo từ 1÷2 ngày lương/năm, Quỹ chung tay phòng chống đại dịch COVID, ủng hộ đồng bào bị thiên tai, lũ lụt 2 ngày lương....
Vận động, tổ chức cho CNVLĐ tích cực tham gia cải cách hành chính, tham gia xây dựng Đảng, Nhà nước và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Quan tâm, giúp đỡ, tạo điều kiện để đoàn viên phấn đấu, tu dưỡng rèn luyện để được đứng trong hàng ngũ của Đảng, nhiệm kỳ qua tổ chức Công đoàn đã giới thiệu 25 đoàn viên cho Đảng bồi dưỡng và được kết nạp 08 đoàn viên vào Đảng (KH 06 đồng chí kết nạp vào đảng)
, đạt 133% so với chỉ tiêu đề ra.
100 % CNVLĐ thực hiện tốt các chủ trương của Đảng và chính sách pháp luật của Nhà nước, đạt gia đình văn hóa. Có ý thức tự rèn luyện tác phong công nghiệp, nâng cao trí tuệ và tay nghề, ý thức tổ chức kỷ luật, đoàn kết tương trợ giúp đỡ lẫn nhau. Chấp hành tốt  quy trình, quy phạm an toàn lao động, vệ sinh công nghiệp, bảo vệ môi trường v.v…
- Với kết quả đã đạt được, nhiệm kỳ qua Ban Chấp hành phối hợp với chính quyền động viên, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua và được các cấp chính quyền khen thưởng như sau:
            + Lao động tiên tiến:                                  trên   95% 
            + Chiến sỹ thi đua cơ sở:                             53 người.
            + Tập thể lao động suất sắc:                        18 tập thể.
            + UBND tỉnh tặng bằng khen:                     22 cá nhân + 6 tập thể.
            + Thủ tướng tặng bằng khen:                       02 cá nhân + 2 tập thể.
Bên cạnh đó Công đoàn các cấp khen thưởng các tập thể và cá nhân có thành tích trong hoạt động công đoàn:
            + CĐCS khen:                                              11 cá nhân.
            + LĐLĐ Thành phố tặng giấy khen:            9 cá nhân + 01 tập thể
            + LĐLĐ Tỉnh tặng bằng khen:                     4 cá nhân +1 tập thể

            + Tổng LĐLĐ VN tặng bằng khen:              2 cá nhân +1 tập thể  

(Đ/c Trần Thanh Tuấn - Chủ tịch LĐLĐ thành phố phát biểu chỉ đạo đại hội)

Đ/c Nguyễn Đăng Đơ- Giám đốc, Bí thư chi bộ phát biểu chỉ đạo đại hội)

(Đ/c Đặng Ngọc Duy - Bí thư đoàn thanh niên công ty đóng góp ý kiến)

Nhiệm kỳ 2023 - 2028, CĐCS Công ty CP Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; thực hiện tốt chức năng chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính của đoàn viên, người lao động; thực hiện tốt công tác phát triển đoàn viên, quan tâm bồi dưỡng, giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng, xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh. Phấn đấu giữ vững cơ quan đạt chuẩn văn hóa hàng năm; 100% tổ chức công đoàn hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; trên 90% đơn vị phòng đạt tập thể lao động tiên tiến, trong đó 40% trở lên đạt tập thể lao động xuất sắc.
Tại Đại hội đã bầu 5 đồng chí vào Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở Công ty CP Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi khóa XIII, nhiệm kỳ 2023-2028; bầu 02 đại biểu dự Đại hội Công đoàn cấp trên; bầu 01 đồng chí trong Ban chấp hành làm chủ nhiệm UBKT.

 

Ban chấp hành nhiệm kỳ 2023-2028 ra mắt đại hội

Nhân dịp này, Công đoàn cũng dành những bó hoa tươi thắm tặng cho các đoàn viên không tham gia vào Ban chấp hành nhiệm kỳ 2023-2028.
 

Các đồng chí không tham gia BCH nhiệm kỳ 2023-2028
 

MỘT SỐ HÌNH ẢNH TẠI ĐẠI HỘI:

 


 

 

5/5 - (1 bình chọn)

Các bài viết khác

Tin tức

Tra cứu tiền nước
Chỉ số nước
(Mã khách hàng bắt đầu bằng số KHÔNG hoặc chữ cái khác chữ O)
Liên hệ qua Zalo