Tra cứu tiền nước - Chỉ số nước
(Mã khách hàng bắt đầu bằng số KHÔNG hoặc chữ cái khác chữ O)

Hội nghị kiểm điểm đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên năm 2022

       Thực hiện Kế hoạch số 92-KH/ĐUK ngày 15/11/2022 của Đảng uỷ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh về thực hiện kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng đối với tổ chức đảng, đảng viên và tập thể cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý trong Đảng bộ Khối Cơ quan và Doanh ghiệp tỉnh năm 2022; Hướng dẫn số: 03-HD/ĐUK, ngày 15/11/2021 của Đảng uỷ khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Quảng Ngãi và Kế hoạch số 08B-KHCB/QNW ngày 24/11/2022 của Chi bộ. Ngày 08/12/2022 Chi bộ tiến hành Hội nghị kiểm điểm đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên năm 2022.
         
- Đại biểu tham dự:
        
           + Đ/c Nguyễn Thanh – Bí thư Đảng uỷ Khối CQ và DN tỉnh
                   + Đ/c Nguyễn Anh Dũng– Trưởng Ban tuyên giáo, phụ trách chi bộ
        - Chủ trì hội nghị: đồng chí Nguyễn Đăng Đơ -Bí thư chi bộ.
        - Thư ký hội nghị: đồng chí Lê Thị Hoài An
        - Cùng toàn thể đảng viên Chi bộ.

(Đ/c Nguyễn Thanh–Bí thư ĐUK),Đ/c: Nguyễn Anh Dũng – Trưởng Ban Tuyên giáo, phụ trách chi bộ)
          
Tại hội nghị đồng chí Nguyễn Đăng Đơ Bí thư chi bộ thông qua báo cáo kiểm điểm tập thể chi ủy và lãnh đạo, báo cáo đã nêu bật những kết quả lãnh đạo, chỉ đạo trên các công tác xây dựng Đảng; thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; kiểm tra, giám sát…Báo cáo cũng đã chỉ ra những tồn tại, hạn chế và giải pháp khắc phục hạn chế, tháo gỡ khó khăn và định hướng hoạt động cho năm 2023.

(Đ/c Nguyễn Đăng Đơ: Giám đốc,Bí thư Chi bị thông qua báo cáo của tập thể lãnh đạo)
Phần thảo luận, các đảng viên đã có nhiều ý kiến đóng góp, đề xuất các giải pháp cho hoạt động của Chi bộ.

 

(Các Đảng viên tham gia đóng góp)

Hội nghị cũng đã tiến hành kiểm điểm từng cá nhân lãnh đạo và đảng viên. Hội nghị đã đạt được mục tiêu đề ra với tinh thần nghiêm túc, khẩn trương, trọng tâm, bảo đảm đúng quy định, quy trình đánh giá, nghiêm túc, chất lượng; đánh giá đúng ưu điểm, làm rõ hạn chế và nguyên nhân.

 

(Đ/c Nguyễn Thanh, Bí thư ĐUK Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh phát biểu chỉ đạo)
       Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí đồng chí Nguyễn Thanh, Bí thư Đảng uỷ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh ghi nhận và đánh giá cao nỗ lực của Chi bộ trong thực hiện các nhiệm vụ năm 2022. Đồng chí đánh giá công tác chuẩn bị chu đáo, đúng hướng dẫn của Đảng uỷ Khối trong công tác kiểm điểm, đánh giá tổ chức Đảng và đảng viên. Đồng chí yêu cầu Chi ủy và ban lãnh đạo Công ty CP Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi tiếp tục phát huy các thành tích đã đạt được để thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị năm 2023.

 

(Đồng chí Nguyễn Đăng Đơ, Bí thư phát biểu tiếp thu)

Thay mặt tập thể, đồng chí Nguyễn Đăng Đơ, Bí thư chi bộ phát biểu tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Bí thư Đảng uỷ Khối và đồng chí Trưởng Ban Tổ chức Đảng uỷ Khối, phụ trách Chi bộ và ý kiến đóng góp của các đảng viên. Chi bộ Công ty Cổ phần Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi sẽ tiếp tục phát huy những ưu điểm, khắc phục những hạn chế, phát huy tinh thần đoàn kết, thực hiện tốt các quy định của Đảng, đề ra các giải pháp để thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị trong năm 2023.

 

3.3/5 - (6 bình chọn)

Các bài viết khác

Tin tức

Tra cứu tiền nước
Chỉ số nước
(Mã khách hàng bắt đầu bằng số KHÔNG hoặc chữ cái khác chữ O)
Liên hệ qua Zalo