Tra cứu tiền nước - Chỉ số nước
(Mã khách hàng bắt đầu bằng số KHÔNG hoặc chữ cái khác chữ O)

Thông báo V/v triển khai áp dụng thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt

Căn cứ Nghị định số 53/2020/NĐ-CP ngày 05/05/2020 của Chính phủ qui định phí bảo vệ môi trường đối với nước thải. 
Công ty CP Cấp thoát nước thông báo về việc triển khai áp dụng thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt. Xem chi tiết tại đây.


 

5/5 - (1 bình chọn)

Các bài viết khác

Tin tức

Tra cứu tiền nước
Chỉ số nước
(Mã khách hàng bắt đầu bằng số KHÔNG hoặc chữ cái khác chữ O)
Liên hệ qua Zalo