Tra cứu tiền nước - Chỉ số nước
(Mã khách hàng bắt đầu bằng số KHÔNG hoặc chữ cái khác chữ O)

Gia hạn tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

THÔNG BÁO
Về việc Gia hạn thời gian tổ chức
Đại hội đồng cổ đông thường Năm 2021÷2022


¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

 
Ngày 26/04/2022 HĐQT Công ty CP Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi đã thống nhất thông qua việc lùi thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2022.
  • Lý do:  Bổ sung một số nội dung vào Chương trình họp ĐHĐCĐ thường niên 2021÷2022.

Theo đó, thời gian tổ chức ĐHĐCĐ Công ty CP Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi sẽ được thông báo sau, nhưng không sau ngày 30/6/2020

Nghị Quyết số 007/2022/NQ-HĐQT
ngày 26/4/2020, thống nhất gia hạn tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021÷2022.

5/5 - (1 bình chọn)

Các bài viết khác

Tin tức

Tra cứu tiền nước
Chỉ số nước
(Mã khách hàng bắt đầu bằng số KHÔNG hoặc chữ cái khác chữ O)
Liên hệ qua Zalo