Tra cứu tiền nước - Chỉ số nước
(Mã khách hàng bắt đầu bằng số KHÔNG hoặc chữ cái khác chữ O)

Thông báo Ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu QNW của Công ty cổ phần Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi như sau:

 • Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty cổ phần Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi
 • Mã chứng khoán: QNW
 • Mã ISIN: VN000000QNW7
 • Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
 • Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng/cổ phiếu
 • Sàn giao dịch: UPCOM
 • Ngày đăng ký cuối cùng: 19/5/2022
 1. Lý do và mục đích: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường nhiên năm 2022
 • Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết.
 • Thời gian họp: Dự kiến trong cuối tháng 06/2022
 • Địa điểm thực hiện: Công ty CP Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi - Số 17 Phan Chu Trinh, phường Nguyễn Nghiêm, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi.
 • Nội dung đại hội:
  • Thông qua các Báo cáo, tờ trình liên quan và các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
  ► Nội dung chi tiết
Thông báo chốt danh sách ĐHCĐ 2021

    

    

     


5/5 - (1 bình chọn)

Các bài viết khác

Tin tức

Tra cứu tiền nước
Chỉ số nước
(Mã khách hàng bắt đầu bằng số KHÔNG hoặc chữ cái khác chữ O)
Liên hệ qua Zalo