Tra cứu tiền nước - Chỉ số nước
(Mã khách hàng bắt đầu bằng số KHÔNG hoặc chữ cái khác chữ O)

THÔNG BÁO

- Tên Tổ chức phát hành: Công ty cổ phần Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi.

- Tên giao dịch: Công ty cổ phần Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi.

- Trụ sở chính: Số 17 Phan Chu Trinh, phường Nguyễn Nghiêm, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi.

- Điện thoại: (84) 0553 822 693                            Fax: (84) 0553 822 692

- Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty cổ phần Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi

- Mã chứng khoán: QNW

- Mã ISIN: VN000000QNW7

- Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

- Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng/cổ phiếu

- Sàn giao dịch: UPCOM

- Ngày đăng ký cuối cùng: 17/3/2023

1. Lý do và mục đích: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

2. Nội dung cụ thể

  • Tỷ lệ thực hiện: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
  • Thời gian thực hiện: Dự kiến cuối tháng 4/2023
  • Địa điểm thực hiện: Công ty cổ phần Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi
  • Số 17 Phan Chu Trinh, phường Nguyễn Nghiêm, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi;

3. Nội dung họp: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

  • Thông qua các Báo cáo, Tờ trình liên quan và các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

 

5/5 - (1 bình chọn)

Các bài viết khác

Tin tức

Tra cứu tiền nước
Chỉ số nước
(Mã khách hàng bắt đầu bằng số KHÔNG hoặc chữ cái khác chữ O)
Liên hệ qua Zalo