Tra cứu tiền nước - Chỉ số nước
(Mã khách hàng bắt đầu bằng số KHÔNG hoặc chữ cái khác chữ O)

QNW: Chi trả cổ tức năm 2020 và 2021 bằng tiền

Công ty cổ phần Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi thông báo đến Quý cổ đông về việc nhận cổ tức năm 2020 và năm 2021 bằng tiền như sau:


1. Ngày đăng ký cuối cùng: 12/8/2022

2. Tỷ lệ thực hiện: 3,42% /cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 342 đồng). Trong đó:

              + Cổ tức năm 2020: 1,24%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 124 dồng)

              + Cổ tức năm 2021: 2,18%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 218 đồng)

(Công ty sẽ khấu trừ 5% thuế TNCN trước khi chỉ trả tiền cổ tức theo quy định của pháp luật về thuế TNCN)

3. Thời gian thực hiện (các ngày làm việc trong tuần): Từ ngày 25/8/2022

4. Địa điểm thực hiện:

- Đối với chứng khoán lưu ký: cổ đông sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi cổ đông mở tài khoản lưu ký.

- Đối với chứng khoán chưa lưu ký:

+ Cổ tức được chi trả theo một trong hai cách sau:

(1) Nhận trực tiếp bằng tiền mặt

(2) Nhận qua tài khoản.

+ Các giấy tờ cần phải có khi đến nhận cổ tức:

(1) Nhận trực tiếp bằng tiền mặt:

 Chứng minh thư nhân dân, CCCD hoặc Hộ chiếu, hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (nếu là tổ chức).

 Sổ Cổ đông hoặc bản foto có công chứng Sổ cổ đông (nếu là cá nhân) hoặc bản foto Sổ Cổ đông có dấu treo của tổ chức (nếu cổ đông là tổ chức).

 Giấy ủy quyền (trong trường hợp ủy quyền).

(2) Nhận qua tài khoản:

 Giấy đăng ký nhận cổ tức qua tài khoản (Mẫu đăng trên Website Công ty: www.capnuocqni.com.vn)

 Bản photo Sổ Cổ đông có công chứng, hoặc photo Sổ Cổ đông có dấu treo của tổ chức (nếu là tổ chức)

Lưu ý: QNW chỉ trả cổ tức cho tài khoản đứng tên cổ đông. Phí chuyển tiền chi trả cổ tức do cổ đông chịu.

Công ty cổ phần Cấp thoát nước và Xây dựng trân trọng thông báo các Cổ đông về vấn đề nêu trên. Công ty sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm gì nếu có vấn đề nào phát sinh do các cổ đông chậm trễ nhận cổ tức so với đã thông báo.

Mọi thông tin xin liên hệ với Công ty cổ phần Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi theo địa chỉ sau:  

Phòng Tài chính Kế toán - Người Liên lạc: THÁI THỊ HƯƠNG - Điện thoại: 094 207 9127

 Trân trọng thông báo!
 

5/5 - (1 bình chọn)

Các bài viết khác

Tin tức

Tra cứu tiền nước
Chỉ số nước
(Mã khách hàng bắt đầu bằng số KHÔNG hoặc chữ cái khác chữ O)
Liên hệ qua Zalo