Công ty đại chúng

Thông báo Ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán

Thông báo Ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán

Đăng ngày: 11/03/2021

Thông Báo 787/TB-VSD ngày 09/3/2021 của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán VN

Xem tiếp
Thành lập Công ty TNHH Một thành viên Xây lắp Hạ tầng Quảng Ngãi

Thành lập Công ty TNHH Một thành viên Xây lắp Hạ tầng Quảng Ngãi

Đăng ngày: 10/12/2020

Triển khai thực hiện theo Chương trình hành động của HĐQT nhiệm kỳ 2020÷2025, ngày 09/12/2020 Công ty CP Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi thành lập:

Xem tiếp
Lùi thời gian họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Lùi thời gian họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Đăng ngày: 06/06/2020

Hội đồng Quản trị Công ty Thông báo

Xem tiếp
Thông Báo 1432/TB-VSD ngày 04/5/2020 của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán VN

Thông Báo 1432/TB-VSD ngày 04/5/2020 của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán VN

Đăng ngày: 07/05/2020

Về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán

Xem tiếp

Tin tức

Tra cứu tiền nước
Chỉ số nước
(Mã khách hàng bắt đầu bằng số KHÔNG hoặc chữ cái khác chữ O)
Liên hệ qua Zalo