Công ty đại chúng

Thông báo chốt danh sách cổ đông

Thông báo chốt danh sách cổ đông

Đăng ngày: 28/04/2020

Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Xem tiếp
Về thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Về thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Đăng ngày: 30/03/2020

Phòng ĐKKD - Sở KH và ĐT tỉnh Quảng Ngãi

Xem tiếp
Xin gia hạn tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Xin gia hạn tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Đăng ngày: 25/03/2020

Công ty CP Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi đã ban hành công văn số 06/2020/CV-HĐQT ngày 24/3/2020

Xem tiếp
Thông Báo 2046/TB-VSD ngày 19/8/2019 của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán VN

Thông Báo 2046/TB-VSD ngày 19/8/2019 của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán VN

Đăng ngày: 24/08/2019

Về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán

Xem tiếp
Họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2019

Họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2019

Đăng ngày: 25/05/2019

QNW - Ngày 25/5/2019 Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

Xem tiếp

Tin tức

Tra cứu tiền nước
Chỉ số nước
(Mã khách hàng bắt đầu bằng số KHÔNG hoặc chữ cái khác chữ O)
Liên hệ qua Zalo