Công ty đại chúng

Thông Báo về lùi thời gian họp ĐHĐCĐ bất thường lần 1 năm 2018

Thông Báo về lùi thời gian họp ĐHĐCĐ bất thường lần 1 năm 2018

Đăng ngày: 01/02/2018

Lùi thời gian họp ĐHĐCĐ bất thường lần 1 năm 2018

Xem tiếp
Thông báo họp Đại hội đồng cổ đông bất thường Lần 1 năm 2018

Thông báo họp Đại hội đồng cổ đông bất thường Lần 1 năm 2018

Đăng ngày: 26/01/2018

của Công ty CP Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi

Xem tiếp
Thông Báo 93/TB-VSD ngày 16/1/2018 của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán VN

Thông Báo 93/TB-VSD ngày 16/1/2018 của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán VN

Đăng ngày: 18/01/2018

Về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán

Xem tiếp
Thông báo số 1481/TB-SGDHN về Ngày giao dịch đầu tiên đối với cổ phiếu thay đổi đăng ký giao dịch QNW

Thông báo số 1481/TB-SGDHN về Ngày giao dịch đầu tiên đối với cổ phiếu thay đổi đăng ký giao dịch QNW

Đăng ngày: 18/11/2017

Ngày giao dịch đầu tiên đối với cổ phiểu thay đổi đăng ký giao dịch

Xem tiếp
Thông báo số 1481/TB-SGDHN về Ngày giao dịch đầu tiên đối với cổ phiếu thay đổi đăng ký giao dịch QNW

Thông báo số 1481/TB-SGDHN về Ngày giao dịch đầu tiên đối với cổ phiếu thay đổi đăng ký giao dịch QNW

Đăng ngày: 18/11/2017

Ngày giao dịch đầu tiên đối với cổ phiểu thay đổi đăng ký giao dịch

Xem tiếp
QNW: GIẤY CHỨNG NHẬN

QNW: GIẤY CHỨNG NHẬN

Đăng ngày: 02/11/2017

Xem tiếp

Tin tức

Tra cứu tiền nước
Chỉ số nước
(Mã khách hàng bắt đầu bằng số KHÔNG hoặc chữ cái khác chữ O)
Liên hệ qua Zalo